Så får du din bokföring till rätt pris och servicenivå

Att välja bokföringsfirma i Lund kan vara en process. Det finns många bokföringsfirmor att välja mellan och det är inte alltid det är lätt att se om någon firma skulle vara bättre än någon annan. När du väljer en firma för bokföring i Lund kan du med fördel använda dig av tipsen nedan. Kom ihåg att det är ditt företags behov som ska styra valet av firma.

Kostnad

Kostnaderna för löpande bokföring, bokslutsarbete, rådgivning och annan ekonomisk service bör naturligtvis hållas så låga som möjligt. Dessa verksamheter tillhör ju inte företagets kärnverksamhet. Samtidigt är priserna för bokföring inte extremt höga. Timarvodet hos en bokföringsfirma är till exempel mycket lägre än hos en revisionsbyrå. Emellertid innebär givetvis varje extra kostnad att företagets resultat försämras. När du funderar på att välja en bokföringsfirma ska du dock vara medveten om att den tid du eller någon annan i företaget lägger ner på bokföring också kostar pengar. I många fall är det till och med så att totalkostnaden för bokföringen blir lägre om du lägger ut uppgiften på en bokföringsfirma.

Omfattningen av rådgivning

Ekonomiska frågor kan vara både krångliga och tidsödande, särskilt för entreprenörer som hellre gör affärer och bedriver utvecklingsarbete i stället för att arbeta med siffror. Man kan alltså behöva en hel del rådgivning dels för att få ut största möjliga nytta i verksamheten och dels för att uppfylla alla krav som ställs av myndigheterna. Generellt kan sägas att viss rådgivning alltid ingår om du lägger ut bokföringen på en bokföringsbyrå. Mer omfattande rådgivning är dock föremål för debitering per timme. Känner du på dig att det skulle vara bra att när som helst kunna boka ett möte eller bara skicka en snabb fråga per mail bör du se till att du inte debiteras extra för detta.

Kundbemötande

I alla affärer är kundbemötande och kundservice a och o. Bokföringsbyrån ska vara en pålitlig partner. När du väljer bokföringsbyrå så se till att du känner förtroende för byrån och att din kontaktperson verkligen sätter sig in i just din verksamhet.

Klicka här för att ta in offerter från utvalda bokföringsbyråer i Lund!

Få bokföringsofferter